top of page

Historia do Colexio.

Fundación do Colexio de Procuradores da Coruña.

Foron moitas as dificultades que se ofreceron aos Procuradores da Coruña para a constitución definitiva do Colexio. En particular, os números 18, 19, 20, 32 e 138 da Revista de Procuradores dan conta diso.

No número 146 da Revista de Procuradores do 30 de xuño de 1875, infórmase da constitución definitiva da Asociación de Procuradores da Coruña, que estaba na procura do cumprimento do artigo 859 da Lei orgánica de creación dun colexio a única das que os Procuradores con título exercerán ante o Xulgado, así como os que só o tiñan para exercer nos xulgados, gozando dos mesmos dereitos dentro da Corporación.

Así mesmo, o decano de procuradores tamén solicitou a certificación suficiente para acreditar o título en virtude do cal exercen os avogados e as garantías proporcionadas, circunstancias indispensables para a súa continuación no colexio.

O Colexio de Procuradores da Coruña requiriuse porque, nas localidades onde houbo Audiencia, debería haber un Colexio de Procuradores que tivese como principal obxectivo a distribución equitativa de postos entre os que actuaron nos Xulgados existentes na localidade orde da Corporación e decoro, fraternidade e disciplina dos membros.

Por todo isto, nunha sesión do 15 de febreiro de 1875 e ante os Fiscais da Audiencia e do Xulgado, o decano D. Ignacio Pardo, declarou constituído o Colexio de Procuradores.

VER REVISTA DE PROCURADORES 1871-1875

bottom of page