Póñase en contacto co Ilustre Colexio de Avogados da Coruña

  • Correo electrónico:

Lin e acepto os termos de uso.
  • Localización:

 

  • Contacto:

 

 

TLF: +34 981 160 090

 

FAx: +34 981 160 091

 

Móbil: +34 606 292 821

 

 

  • Horario:

 

 

De luns a venres de 8:00 a 15:00

 

 

 

CONTACTO

 

 

CALLE BOLIVIA Nº 6, 2º

CÓDIGO POSTAL 15004

Á CORUÑA.

 

TLF: +34 981 160 090

 

FAx: +34 981 160 091

 

Móbil: +34 606 292 821

 

HORARIO: de luns a venres de 8: 00-15: 00

 

​Facebook

  • w-facebook

© 2014-2021  Ilustre Colegio de Procuradores de  A Coruña.