top of page

   O Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña quixo aproveitar o apoio vangardista que ofrece internet, a aposta máis decidida pola tecnoloxía, para amosarche o noso Colexio.

 

  Con isto, preténdese poñer a disposición de todos os usuarios, fiscais e cidadáns información relacionada con este colexio, destacando, entre outros, a referida ás súas actividades, ámbito territorial, historia, directorios xudiciais, partidos xudiciais e avogados, funcións de a nosa profesión, requisitos de acceso, servizo de quenda de servizo, asistencia xurídica gratuíta e gardas do fiscal en materia de violencia contra as mulleres, xuízos penais rápidos, etc ... Tamén se ofrece un sistema de información sobre o servizo de depósito de mobles incautados que esta asociación creou no 2002, servizo de poxa por entidade especializada, nomeamento inmediato dun avogado en liña para o cambio de servizo e asistencia xurídica gratuíta, ferramentas de traballo e diferentes servizos e información dispoñibles para os membros, un sistema de ligazóns para acceder a toda a información relacionada coa nosa ordenanza Ámbito legal e profesional, á espera de recibir a través do noso correo electrónico as propostas ou suxestións que se consideren necesarias.

  Esta páxina constitúe un medio eficaz e áxil para poñer a disposición de todos, legal ou non, información que poida ser útil, nunha etapa como a actual na que prevalece a comunicación e a súa rápida consecución é moi valorada.


  Se a información que proporcionamos cumpre o seu propósito, todos os que formamos parte desta agora secular Corporación estaremos satisfeitos de ter contribuído a acadar un dos obxectivos da función social que somos responsables de desenvolver.

D. Javier Carlos Sánchez García.

bottom of page