top of page

Directorio de Xulgados e Tribunais

PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCIÓN N. ÚN
···················································· ·············
Praza García Hermanos s / n
15300 Betanzos
Teléfono: 881 881 403-407
Fax: 881 881 408

PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCIÓN N. DOUS
···················································· ·············
Praza García Hermanos s / n
15300 Betanzos
Teléfono: 881 881 411-417
Fax: 881 881 418

PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCIÓN N. TRES
···················································· ·············
Praza García Hermanos s / n
15300 Betanzos
Teléfono: 881 881 425-429
Fax: 881 881 430

PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCIÓN N. CATRO

···················································· ·············

Praza García Hermanos s / n

15300 Betanzos

Teléfono: 881 881 439-440

Fax: 881 881 441

           

TRIBUNAIS DEANOS DOS TRIBUNAIS DE BETANZOS

···················································· ·············

Praza García Hermanos s / n

15300 Betanzos

Teléfono: 981 773985

 

bottom of page